31 marca 2018

Terapia

Terapia neurobiologiczna powstała w oparciu na temat wiedzy o plastyczności mózgu, czyli zmianie reprezentacji korowych w wyniku doświadczeń. Dziecko rozwija swoje umiejętności poprzez działanie, aktywność. Program terapii przewiduje dostosowanie ćwiczeń do możliwości dziecka i jego wieku rozwojowego. Należy pamiętać, że ćwiczenia zbyt łatwe lub zbyt trudne nie mają żadnej wartości terapeutycznej.

W procesie terapii zwracam uwagę na rozwijanie wszystkich sfer i funkcji poznawczych. Ćwiczenia obejmują przede wszystkim:

 • spostrzeganie wzrokowe,
 • spostrzeganie słuchowe,
 • pamięć,
 • motorykę (małą i dużą)
 • umiejętności społeczne,
 • stymulowanie systemu językowego,
 • rozwój zabawy,
 • stymulowanie lewej półkuli mózgu,
 • umiejętności kategoryzacji i myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • umiejętność czytania metodą sylabową.

 

Praktyka logopedyczna obejmuje:

 • diagnozę logopedyczną,
 • terapię zaburzeń mowy i komunikacji – dysleksja, dyslalia, alalia, afazja, autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, wady genetyczne,
 • terapię wad wymowy – sygmatyzm (seplenienie), kappacyzm, gammacyzm, rotacyzm, mowa bezdźwięczna,
 • wczesna interwencja logopedyczna,
 • nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną,
 • przygotowywanie dzieci do pójścia do pierwszej klasy.
Zadzwoń