31 marca 2018

O NAS

omnie

Urszula Adamiec-Krzyska edukacja i doświadczenie

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na kierunku: Neurologopedia kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną.

Jestem absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Logopedia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie a także studiów magisterskich na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna na tej samej uczelni.

Ukończyłam także studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Polonistyki, gdzie otrzymałam dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologia polska.

Jestem także Pedagogiem Specjalnym w zakresie Edukacji i wspomagania dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

Obecnie współpracuję z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym Polanika a także z Przedszkolem Niepublicznym AQQ w Kielcach (Herby).

Doświadczenie w pracy logopedy zdobywałam podczas praktyk, stażu oraz pracy w Centrum Metody Krakowskiej pod okiem certyfikowanych terapeutów. Prowadziłam terapię indywidualną dzieci z zaburzeniami rozwojowymi: autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, alalią, dyslalią, afazją, wadami genetycznymi. Prowadziłam turnusy terapeutyczne oraz przygotowywałam oraz wykonywałam autorski program Warsztatów Nauki Czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną.

Pracowałam jako logopeda w Przychodni Lekarskiej w Bilczy oraz w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Kielcach. Posiadam doświadczenie na stanowisku nauczyciela wspomagającego uczniów z autyzem/zespołem Aspergera w szkole podstawowej i gimnazjum.

Odbywałam praktyki w prywatnych gabinetach logopedycznych na terenie Krakowa i Wrocławia, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie przy ul. Szopkarzy, Przychodni Leczniczo-Rehabilitacyjnej Otto-Prodent we Wrocławiu, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Wierzbicach, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej we Wrocławiu, Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu oraz Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Vratislavia Medica.

Posiadam uprawnienia do posługiwania się wystandaryzowanymi narzędziami do badania logopedycznego, słuchu fonemowego oraz umiejętności czytania.

Na bieżąco staram się podnosić swoje kwalifikacje w ramach szkoleń i konferencji:

 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych; prowadzący: dr Anna Regner;
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych, prowadzący: dr Marzena Machoś-Nikodem;
 • Terapia neurobiologiczna dla początkujących, prowadzący: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska;
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania w przedszkolu, prowadzący: mgr Agnieszka Bala;
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, prowadzący: prof. UP dr hab. Marta Korendo, dr Katarzyna Sedivy-Mączka;
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), prowadzący: dr Zdzisława Orłowska-Popek;
 • Autorska metoda terapii rotacyzmu i pararotacyzmu, prowadzący: mgr Jacek Asperski;
 • Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia, prowadzący: dr Ewa Bielenda-Mazur;
 • Test SON-R 2,5-7 – badanie i interpretacja wyników, prowadzący: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska;
 • Praca z dzieckiem autystycznym, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – warsztat praktyczny,prowadzący: mgr Agnieszka Bala;
 • Diagnoza i terapia afazji u osób dorosłych, prowadzący: dr Anna Siudak;
 • Ćwiczenia funkcji motorycznych, wzrokowych i słuchowych, prowadzący mgr Agnieszka Bala:
 • Szkolenie uprawniające do diagnozowania dzieci testem KOLD – ocena rozwoju mowy dziecka od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia;
 • Szkolenie uprawniające do diagnozowania dzieci testem KOSF – ocena słuchu fonemowego u dzieci od 3 do 7 roku życia;
 • Szkolenie uprawniające do badania kwestionariuszem KOCP – diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu – Metoda Strukturalna.

 

Zadzwoń