31 marca 2018

O mnie

omnie

 

Edukacja

Jestem absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Logopedia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie a także studiów magisterskich na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna na tej samej uczelni.

Ukończyłam także studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Polonistyki, gdzie otrzymałam dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologia polska.

Obecnie kształcę się na kierunku: Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Obecnie współpracuję z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym Polanika a także z Przedszkolem Niepublicznym AQQ w Kielcach (Herby).

 

 

Doświadczenie

09.2019 – do chwili obecnej – logopeda – Ośrodek Rehabilitacyjny Polanika

05.2018 – 11.2018 – logopeda w NZOZ w Bilczy – praktyka w ramach NFZ

03.2018 – 06.2018  nauczyciel wspomagający w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie

10.2016 – 03.2018 – Logopeda, terapeuta w Centrum Metody Krakowskiej

  • prowadzenie terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi: autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, alalią, dyslalią, afazją, wadami genetycznymi;
  • prowadzenie turnusów terapeutycznych;
  • przygotowywanie autorskich programów terapii – indywidualnych i grupowych;
  • przygotowanie oraz wykonanie autorskiego programu Warsztatu Nauki Czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną;
  • prowadzenie konsultacji telefonicznych dla rodziców odnośnie terapii, ćwiczeń, materiałów edukacyjnych
  • prowadzenie autorskich warsztatów teatralnych dla dzieci w wieku 5-7 lat;

02.2016 – 06.2016 Wolontariat w Centrum Metody Krakowskiej

  • współprowadzenie Warsztatów Czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną

 

Szkolenia:

Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych, prowadzący: dr Marzena Machoś-Nikodem

Terapia neurobiologiczna dla początkujących, prowadzący: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska;

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania w przedszkolu, prowadzący: mgr Agnieszka Bala;

Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, prowadzący: prof. UP dr hab. Marta Korendo, dr Katarzyna Sedivy-Mączka;

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), prowadzący: dr Zdzisława Orłowska-Popek;

Autorska metoda terapii rotacyzmu i pararotacyzmu, prowadzący: mgr Jacek Asperski

Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia, prowadzący: dr Ewa Bielenda-Mazur;

Test SON-R 2,5-7 – badanie i interpretacja wyników, prowadzący: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska;

Praca z dzieckiem autystycznym, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – warsztat praktyczny,

prowadzący: mgr Agnieszka Bala,

Diagnoza i terapia afazji u osób dorosłych, prowadzący: dr Anna Siudak

Ćwiczenia funkcji motorycznych, wzrokowych i słuchowych, prowadzący mgr Agnieszka Bala,

Szkolenie uprawniające do diagnozowania dzieci testem KOLD – ocena rozwoju mowy dziecka od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia;

Szkolenie uprawniające do diagnozowania dzieci testem KOSF – ocena słuchu fonemowego u dzieci od 3 do 7 roku życia;

Szkolenie uprawniające do badania kwestionariuszem KOCP – diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu – Metoda Strukturalna.

 

Zadzwoń