28 października 2019

Metoda Strukturalna

Metoda Strukturalna sprawdza się tam, gdzie inne metody nauki czytania zawodzą. Po wnikliwej analizie sposobu czytania na podstawie testu KOCP, do aktualnych możliwości dziecka dopasowuje się odpowiedni materiał ćwiczeniowy.  Podstawą nauki czytania są sylaby oraz ich układ od najprostszych struktur, do bardziej złożonych, zgodnie z zasadą stopniowania trudności po utrwaleniu danego materiału.

 

Nauka czytania odbywa się na podstawie metody strukturalnej – sylabowej, analityczno-syntentycznej, sekwencyjnej metody nauki czytania i pisania. Opiera się na założeniu, że nabywanie tych umiejętności przebiega wielopoziomowo i trójmodalnie. Metoda uwzględnia wieloetapowość procesu nabywania umiejętności czytania i pisania. Pomoce do nauki umożliwiają intensywny trening oraz automatyzację tych umiejętności.

 

Zaletą metody jest indywidualny i dopasowany do możliwości dziecka program edukacyjny. Jest to wynik następujących założeń:

– motywacja – jako podstawowy warunek sukcesu ucznia;

– współpraca z rodziną – jako konsekwentne prowadzenie programu pracy (kontynuacja ćwiczeń w domu)

– systematyczność- jako rozwijająca dzień po dniu nawyki i umiejętności w zakresie czytania i pisania;

– diagnoza – jako narzędzie obiektywnej oceny umiejętności ucznia;

– terapia – jako prowadzenie właściwych ćwiczeń sprzyjających automatyzacji umiejętności czytania i pisania.

 

Metoda Strukturalna jest przeznaczona do terapii osób z:

  • dysleksją,
  • niepełnosprawnością intelektualną,
  • niedosłuchem,
  • niedowidzeniem,
  • autyzmem,
  • zespołem Aspergera,
  • zaburzeniami zachowania,
  • afazją i innymi problemami utrudniającymi nabywanie umiejętności czytania i pisania.

 

Zadzwoń