8 września 2020

Kinga Jaworska- logopeda, audiolog, protetyk słuchu

Kinga Niepsuj - zdjęcie

Kinga Jaworska- logopeda, audiolog, protetyk słuchu.

Jestem dyplomowanym logopedą, audiologiem i protetykiem słuchu. Ukończyłam studia na kierunku logopedia z audiologią o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Medyczne Studium Zawodowe im. S.Liebharta w Lublinie, uzyskując tytuł protetyka słuchu.
Doświadczenie zawodowe na stanowisku logopedy zdobyłam prowadząc indywidualne terapie i zajęcia grupowe z dziećmi z uszkodzonym narządem słuchu oraz z dziećmi z wadami wymowy w Instytucie Logopedycznym w Lublinie, w Przedszkolu nr 4 w Lublinie,  oraz w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie jako wolontariusz.


Odbyte praktyki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach oraz praca w Studio Słuchu Echo w Lublinie na stanowisku protetyka słuchu, pozwoliły na zdobycie wiedzy i doświadczenia z zakresu wykonywania profilaktycznych badań słuchu oraz protezując osoby ze zdiagnozowanym niedosłuchem.


Biorę udział w szkoleniach oraz konferencjach, które pozwalają na ciągłe zdobywanie wiedzy i podnoszenie swoich kwalifikacji.


Ukończone szkolenia:

Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem metodywerbo-tonalnej

Logorytmika – ruch słuch słowo

Wykorzystanie masażu Shantala w terapii logopedycznej.

Rola stymulacji dotykowej w rozwoju dziecka

APD – diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego jako nowespektrum zaburzeń na poziomie CUN

Autyzm. Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem

Metoda krakowska: Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania

Terapia dzieci z wadą słuchu

Dyslalia OMR, a AFAZJA

Akademia surdologopedy

Połykanie w ujęciu praktycznym

Zadzwoń