17 lutego 2021

Gabriela Borowska – neurologopeda, audiolog

Gabriela Borowska

W zawodzie pracuję od 2016 roku. Swoje doświadczenie zdobywałam już na studiach magisterskich, prowadząc indywidualną terapię logopedyczną w Studenckiej Poradni Logopedycznej Uniwersytetu Marie Cuire-Skłodowskiej. Ukończyłam studia na UMCS w Lublinie na kierunku Logopedia z audiologią, gdzie uzyskałam tytuł magistra logopedii i audiologa ogólnego. Obecnie pracuję jako neurologopeda w Kielcach w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym.

Doświadczenie zdobywałam także w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Mielcu oraz w Przedszkolu Integracyjnym i Terapeutycznym w Mielcu. Pod moją opieką znajdowały się dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.   

W ramach samorozwoju uczestniczyłam w wielu kursach i szkoleniach, gdzie zdobyłam wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. 

Oto niektóre z nich: 

 • „Metoda Biofeedback stopnia I i II”
 • „Metoda Johanensa IAS”
 • „Terapia ustno-twarzowa i jej wpływ na rozwój funkcji pokarmowych i mowę u dzieci z grupy ryzyka
  z zaburzeniami neurologicznymi i dorosłymi”
 • „Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD”
 • „Terapia behawioralna – teoria i praktyka. Kurs bazowy (3-modułowy)”
 • „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna”
 • „Terapia sygmatyzmu międzyzębowego”
 • „Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie
  CUN – diagnoza i terapia”
 • „Guguhopla – od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego”
 • „Logorytmika jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej – wersja rozszerzona”
 • „Od dźwięku do języka”
 • „Metody symultaniczno-sekwencyjnego przygotowania do nauki czytania”
 • „Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie”
 • „Jak pracować z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością?”
 • „Terapia kolorem z elementami plastyko, muzyko, bajko-terapii”
 • „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy.” – część I, II, III
 • Certyfikat I stopnia Metody Fonogestów
 • Certyfikat I stopnia Języka Migowego
Zadzwoń