28 października 2019

Diagnoza

Badanie logopedyczne w Gabinecie Logopedycznym Daję Słowo obejmuje następujące obszary:

– rozumienie mowy;

– nadawanie mowy;

– reakcje słuchowe;

– narządy mowy;

– artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych;

– umiejętności pragmatyczno-społeczne

– ocenę funkcji połykania;

– ocenę funkcji oddechowych;

– ocenę lateralizacji;

Obiektywna diagnoza logopedyczna jest podstawą do stworzenia precyzyjnego planu terapii. Taką procedurę umożliwia używanie testu i programu KOLD. Narzędzie uzyskało pozytywną rekomendację Polskiego Związku Logopedów.

Uzupełnieniem diagnozy jest badanie Kartami Oceny Słuchu Fonemowego, które są testem przeznaczonym do oceny słuchu fonemowego u dzieci w wieku od 3 do 7 roku życia. Zaburzenia słuchu fonemowego mogą być przyczyną zarówno wad wymowy jak i zaburzeń mowy. Najczęściej diagnozuje się zaburzony słuch fonemowy u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, mową bezdźwięczną, dysleksją, dyslalią, alalią.

Ocena umiejętności czytania i pisania – pozwala na określenie, jakie deficyty i w jakim stopniu utrudniają nabywanie kompetencji w zakresie komunikacji pisemnej. Ocena pozwala także na ustalenie programu terapeutycznego dostosowanego do indywidualnych potrzeb ucznia.

Zadzwoń